I en grönskande dal på sydsvenska höglandet ligger Uddebo, en by med 300 invånare och ett sprudlande kulturliv. I byn finns ett gammalt skolhus byggt 1926 som under de senaste 7 åren renoverats och omvandlats till ett kulturhus,  mötesplats och kursgård. I slutet av 2018 öppnades dörrarna på nytt i husets nuvarande form. 


Sedan dess har många eldsjälar kommit samman för att bygga upp en ny verksamhet. I Världshuset samarbetar en grupp konstnärer, terapeuter, kreatörer och drivna personer.  Vi ger av våra kompetenser och vår passion. Genom kreativitet och fokus på närvaro når vi fram till människor för att möta deras olika behov. Vi utgår ifrån ett holistisk perspektiv där psykiskt, fysiskt, socialt och själsligt välmående är lika viktiga för en god hälsa.


Människors välmående är en grundläggande förutsättning för att kunna bidra med sina gåvor till samhället. Vi vill skapa förutsättningar för att utveckla förmågan att kunna ta hand om oss själva och varandra.


Världshusets mål är en mångsidig verksamhet i ett naturnära läge som erbjuder tjänster
inom såväl skapande som hälsofrämjande arbete. Verksamheten inkluderar kurser, retreats och kulturarrangemang.


Vi ser hur viktigt det är att skapa en inkluderande plats där folk i alla åldrar och med olika förutsättningar känner sig välkomna.


En stor del av kulturverksamheterna i huset bedriv av en ideel förening som heter Imagino. Imagino bjuder in till en gemytlig gemenskap i Världshusets lokaler. Där uppstår scener och kreativa verkstäder. Sedan gruppen bildades 2012 har Imagino skapat mötesplatser där teater, musik och konst vävs samman i ett interaktivt samspel med publiken.


Visionen är en mötesplats där olika världar möts och växer tillsammans.
En tvärkonstnärlig plattform som förenar olika konstnärliga uttryck, friskvård, självhushållning och personlig utveckling.


Vi vill inspirera och bidra till en kulturell mångfalld och samtidigt värna om den biologiska mångfalden


Världshusets syfte är att inspirera människor till att uppnå sin fulla potential. Vi skapar förutsättningar för besökare att upptäcka och utveckla sina talanger.